Galois representations
and automorphic forms

15-20 August 2011
Banach Center, Będlewo, Poland

Grzegorz Banaszak

Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Adama Mickiewicza
ul. Umultowska 87
61-614 Poznań, Poland